Category:

บันทึกแห่งความทรงจำ End of The Year Show 2019

การแสดงปิดภาคเรียน ของโรงเรียน ขจรเกียรติพัฒนา ภูเก็ต ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ กัสจัง เรียนอยู่ โดยในปีนี้ กัสจัง ได้รับหน้าที่เป้นพิธีกรของงานเป็นปีที่ 2

Posted On :