วัดพระแก้ว

วัดพระแก้ว วัดคู่บ้านคู่เมือง แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าวัดพระแก้วเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นในพ.ศ. 2325

Posted On :