Spread the love

“ปีนี้เป็นที่น่าดีใจที่กระแสภาพยนตร์และละครไทยมีความคึกคักมากทั้งนี้เกิดจากฝีมือของผู้ผลิตผู้สร้างคนไทยที่มีศักยภาพมากขึ้นทั้งในส่วนการกำกับเขียนบทเนื้อหาและภาพที่ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบรวมถึงเกิดจากกระแสละครบุพเพสันนิวาสที่ส่งผลให้คนไทยทั้งประเทศตื่นตัวในการภาคภูมิใจในความเป็นไทยและสนใจประวัติศาสตร์จึงส่งต่อไปยังผู้ประกอบการที่ติดตามข่าวสารของประเทศไทยและให้ความสนใจตามติดละครไปด้วย

นอกจากนี้ยังรวมถึงการร่วมทีมของประเทศไทยในนาม“ทีมไทยแลนด์”ซึ่งร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียวทั้งภาครัฐภาคเอกชนทำให้ผู้ประกอบการต่างชาติมีความเชื่อมั่นและมั่นใจในศักยภาพของประเทศไทยซึ่งเป็นการก้าวสู่ความสำเร็จของการเจรจาทางการค้าการลงทุนในด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของประเทศไทยอย่างมาก”ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าว 

นางนิภาสังคนาคินทร์ผอ.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์กล่าวว่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเตรียมการต้อนรับทีมงานละครบุพเพสันนิวาสอย่างเต็มที่ที่จะเข้ามาบวงสรวงพิธีพราหมณ์ที่พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาทวันที่22มี.ค.นี้ซึ่งขณะนี้มีประชาชนให้ความสนใจสอบถามที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมและติดตามทีมละครอย่างใกล้ชิด

อย่างไรก็ตามจากกระแสละครที่โด่งดังมากขึ้นทุกขณะส่งผลต่อการตัดสินใจของประชาชนเข้าชมพระนารายณ์ราชนิเวศน์มากขึ้นถึงวันละ2,000-3,000คนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยวัยหนุ่มสาวนิสิตนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นอย่างน่าตกใจและจากการสอบถามพบว่ามีนักท่องเที่ยวจำนวนมากแต่งกายชุดผ้าไทยมาไกลจากต่างจังหวัดทั้งชลบุรีระยองภาคเหนือและภาคใต้รวมถึงชาวต่างชาติที่แต่งชุดไทยตามกระแสละครด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจเป็นนิมิตหมายที่ดีที่กระแสละครส่งผลต่อการสร้างเสน่ห์ความเป็นไทยปลูกฝังความรักและความหวงแหนแหล่งประวัติศาสตร์ 

“หลายคนอาจจะมีการเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์จากตำราอยู่แล้วเมื่อมีละครอิงประวัติศาสตร์ก็ยิ่งทำให้คนอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นในส่วนของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์มีการเตรียมความพร้อมทั้งอาคารสถานที่ให้สะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมถึงเปิดบริการเช่าชุดไทยให้แก่นักท่องเที่ยวกว่า200ชุดเพื่อให้เป็นความภาคภูมิใจที่ได้แต่งกายเข้ากับสถานที่พระราชวังเก่าซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในละครบุพเพสันนิวาสช่วงแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และบุคคลสำคัญณพระที่นั่งจันทรพิศาลซึ่งนำเสนอพระราชประวัติพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและบุคคลสำคัญเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาได้ดื่มด่ำซึมซับเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากนิทรรศการด้วยอย่างไรก็ตามขอประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวที่เข้าชมพื้นที่โบราณสถานให้ปฏิบัติตามกฎทั้งการแต่งกายและการถ่ายภาพให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมขอความร่วมมือไม่ให้ปีนป่ายโบราณสถานโดยทางพิพิธภัณฑ์ก็จะมีการจัดเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้และกำกับตามพื้นที่ต่างๆควบคู่ไปด้วย” ผอ.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์กล่าว

นายกิตติพันธ์พานสุวรรณรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าจากกระแสของละครดังเรื่อง”บุพเพสันนิวาส”ล่าสุดกรมศิลปากรและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)ทำงานวิจัยชุดโครงการ”อนุรักษ์โครงสร้างโบราณสถานตามหลักวิศวกรรม”ซึ่งมีรศ.ดร.นครภู่วโรดมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นหัวหน้าชุดโครงการมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรร่วมให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลทำวิจัยคณะนักวิจัยจะทำการสำรวจโบราณสถานอยุธยาวันที่28-29มี.ค.นี้เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเชิงวิศวกรรมของวัสดุและสภาพโบราณสถานที่วัดไชยวัฒนารามและโบราณสถานต่างๆรวมถึงสร้างแบบจำลองสามมิติจากเทคโนโลยีภาพถ่ายสำหรับโบราณสถานเพื่อเปรียบเทียบค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งในอนาคตหากมีการจำลองสามมิติซ้ำจะทราบถึงการขยับตัวใช้เป็นข้อมูลตัดสินใจอนุรักษ์โบราณสถานอยุธยา

นอกจากนี้จะขอความอนุเคราะห์ให้สกว.ทำวิจัยเรื่องคนและสังคมพหุวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้ครอบคลุมทุกมิติของอยุธยาในอดีตกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้แหล่งมรดกวัฒนธรรมและตัวละครสำคัญที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์และเกิดการเที่ยวตามรอยละครจะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ถือเป็นการท่องเที่ยววัฒนธรรมเศรษฐกิจชุมชนขยายตัวเพิ่มขึ้น

“การที่นักวิจัยและอาจารย์ในรั้วมหาวิทยาลัยตระหนักคุณค่าโบราณสถานเป็นสิ่งที่ดีและในอนาคตต้องการให้เกิดความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทำหลักสูตรพัฒนานักอนุรักษ์เพื่อผลิตบุคลากรที่มีทักษะระดับสูงและขยายผลกับบุคลากรในกรมศิลปากรตลอดจนผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินงานอนุรักษ์โบราณสถานอยุธยาด้วย”นายกิตติพันธ์กล่าว

ที่มา//ไทยรัฐ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *